Home  /   Duyurular  /   2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TRÜF MANTARI TANITIM ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dernek Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereği  29/12/2019 tarihinde yapılacak olan  Olağan Genel Kurul  toplantısını üyelere  23 /11/2019 tarihinde web sayfamızda  ilan edilerek Genel Kurula daveti üyelere bildirildi. Alınan karar ve davet  ilanı gereği 29/12/2019 Pazar gün saat 15:00 de 15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. Denizli Çar. Sitesi No:105/15 Pamukkale DENİZLİ adresinde toplanıldı. Derneğimize kayıtlı  30    üyeden  20    üyenin hazır olduğu ve hazirun listesini imzaladıkları görülerek toplantı başlatıldı.

Gündemin 1. Maddesi gereği, açılış Başkan Niyazi ULUÇOBAN tarafından yapıldı. Yoklama sonucu toplantı yeter sayısı sağlandı.

Gündemin 2. Maddesi gereği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk  şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Gündemin 3. Maddesi gereği, Divan Heyetinin seçimi ve Divan tutanaklarına imza atma yetkisi verilmesine geçildi. Divan Başkanlığı’na  Aylin KURT ÖZYURT,   Divan Başkan Vekilliğine Vedat Yılmaz KARAKAYA,  yazmanlığa Hamdi BOĞA    aday    gösterildi. Gösterilen adaylar belirtilen görevlere oy birliği ile seçildiler. Üyeler tarafından divan tutanaklarına imza atması için divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.

Gündem maddelerine geçilmeden Divan Başkanı üyeler tarafından divanda görüşülmesi için divana önerge verilip verilmeyeceği soruldu. Üyelerimizden Tuncer Tunçbilek, Mustafa Mert ULUÇOBAN, Süleyman ZEYTİNCİOĞLU, Levent ŞENTÜRK ve Ali Serdar EKMEKÇİ gündem maddelerinin değiştirilerek yeni gündem oluşturulmasını arz ve talep ettiler.

YENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklamanın yapılması

2- İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu

3-Divan heyeti oluşturulması

4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması  ve ibrası

5-Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası

6-Yönetim kurulu  ve denetim kurulu üyelerinin seçimi

7-Yönetim kuruluna dernek amaçları ile ilgili iktisadi işletme amaçlı yer kiralamak ve kira sözleşmesi fesh etmek yetkisinin verilmesi

8-Yönetim kuruluna dernek adına iktisadi işletme açmak, işletmek ve gerektiğinde kapatmak yetkisinin verilmesi,

9-Üye giriş ücretleri ve üye aidatlarının görüşülmesi

10-Dernek merkezinin Fethiye ‘ye taşınması ve Tüzük değişikliğinin görüşülmesi

11-Dilek ve temenniler

12- Kapanış şeklinde değiştirilmiştir. Yeni toplantı gündemine göre devam edilmiştir.

 

Gündemin 4. Maddesi gereği,  Yönetim Kurulu  Faaliyet raporu Niyazi ULUÇOBAN  tarafından okundu  oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesi  gereği, denetim kurulu raporu okundu oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesi gereği, yönetim kurulu 5 asil 5 yedek Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyesinin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı’na sunulan 5 asil 5 yedek Yönetim kurulu ile 3 asil 3 yedek Denetim kurulundan oluşan Niyazi Uluçoban başkanlığındaki blok liste okundu ve başka lisenin olup olmadığı soruldu ve başka önerinin olmaması üzerine önerilen  liste açık oylamaya sunuldu  ve açık oylama sonucu oy birliği ile;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİĞE

 • Niyazi ULUÇOBAN
 • Emir DEMİRSOY
 • Ali CESARET
 • Mehmet YAMAN
 • Bayram YAVŞAN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞE

 • Tuncer TUNÇBİLEK
 • Mehmet ÇİÇEK
 • Ali ERKAN
 • Ümit DIĞRAK
 • Süleyman ZEYTİNCİOĞLU

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİĞE

 • Aylin KURT ÖZYURT
 • Vedat Yılmaz KARAKAYA
 • Hamdi BOĞA

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞE

 • Mustafa Mert ULUÇOBAN
 • Ali Serdar EKMEKÇİ
 • Levent ŞENTÜRK

Gündemin 7. Maddesi gereği, Yönetim Kuruluna dernek amaçları ile ilgili iktisadi işletme amaçlı yer kiralamak ve kira sözleşmesi  fesh etmek yetkisi verilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi gereği, Yönetim kuruluna dernek adına iktisadi işletme açmak işletmek ve gerektiğinde kapatmak yetkisi verilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi Gereği, Kuruluştan bugüne kadar ödenmeyen üye giriş ödentisi ve aidatlarının nasıl çözüleceği konusu  görüşüldü; giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını ödemeyen üyelerin borçlarının silinmesi  oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılından itibaren üye giriş ödentisinin kaldırılmasına ve yıllık üye aidatlarının 12,00 tl olarak belirlenmesi  oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi gereği,  dernek merkez adresinin Kabaağaç Mah. Boynuzbelen Sok. No:3 Seydikemer/ Muğla adresine  taşınması ve tüzüğümüzdeki aşağıdaki maddelerin;

Eski hali

Derneğin Adı Kısa Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “ Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma  Derneğidir.Derneğin kısa adı “TRÜF&DER” dir.

Derneğin merkezi Denizli’dir.    Şubesi açılmayacaktır

YENİ HALİ

Derneğin Adı Kısa Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “ Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma  Derneğidir.Derneğin kısa adı “TRÜF&DER” dir.

Derneğin merkezi Seydikemer /MUĞLA’dır.         Şubesi açılmayacaktır.

Eski HALİ

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,TL, aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

 

YENİ HALİ

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmayacaktır, yıllık olarak ta 12,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

20  üyenin kabul etmesi ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi gereği, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemin 12. Maddesi gereği,Divan Başkanı görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıyı kapattığını bildirdi. 29/12/2019

 

 

Divan Başkanı                           Divan Başkan Vekili                                      Yazman

Aylin KURT ÖZYURT                 Vedat Yılmaz KARAKAYA                       Hamdi BOĞA

 

 

 

 

Comments are closed.